FutureBuilding


IOT Solutions har utviklet et system for bygg automasjon hvor byggansvarlig kan administrere og operere byggene fra PC, Ipad eller Smarttelefon. Det teknisk utstyret som ventilasjonsanlegg, kjølesystem og annet kan styres på en sikker måte direkte fra hvor som helst. Blir det for varmt eller kaldt, så kommer det en alarm.

FutureBuilding – mer enn bare energioppfølgning

Med vår løsning for bygg automasjon kopler vi oss opp mot det meste av byggets tekniske installasjoner. Det er viktig at byggene har bra inneklima og den rette temperatur samtidig som at driften også er kostnads optimal. Hvor ofte skjer det ikke at man «glemmer» å stoppe ventilasjonsanlegget på kvelden eller i helgene eller at man starter det for sent eller for tidlig på kalde og varme dager? Med de raske værforandringene vi ser nå, så er det viktig at man kan omstille bygget til dagens værmelding.

Energioppfølgning

Med Energioppfølgingssystem (EOS system) gir vi deg både forståelse og oversikt over bygg og anleggs energiforbruk slik at det er enkelt for deg å minske forbruket. Da kan du enkelt sikre at du unngår å bruke mer energi enn nødvendig.

Spar penger, få kontroll på energiforbruket!

Med direkte tilkopling til smartmåler via HAN port og energimålere på strømkurser og fjernvarme får du en nøyaktig oversikt over kjøp og forbruk av energi. Har du i tillegg solceller eller batteri installert, kan du følge med på produksjon, batterinivå og inntekter ved pluss produksjon.

Total oversikt til enhver tid

Du vil til enhver tid få oversikt over det totale energiforbruket på alle bygg. Ved avvik vil det bli generert alarmer som sendes på sms, mail eller direkte til bemannet responssenter.

Ønsker du oppfølgning satt i system? Vel, da kan vi tilby avtale om responstjeneste, så vil våre medarbeidere ta aksjon for å rette dette opp. Våre partnere tilbyr kontinuerlig overvåking av bygningsporteføljen.

Enovakonferansen 2019

Videoen viser opptak av innlegg på konferanse januar 2019

 

Nå kan bygget betjenes fra mobilen

Med vår løsning kan du betjene bygget fra der du er ved hjelp av smarttelefon, ipad eller PC. Alle bruksflater er tilgjengelig. Ønsker du å endre et setpunkt på temperatur eller luft, gjøres dette direkte på din lettest tilgjengelig enhet.

Vår byggkontroller har avansert funksjonalitet for å kommunisere med byggets tekniske utstyr. Vi stiller strenge krav til sikker oppkopling mot felles skytjeneste.

 

Rapportering

Alle målinger vil bli logget og danne grunnlag for analyser og sammenlikninger mellom bygg. I tillegg til byggets sensorer logger vi også relevante værdata som temperatur og luftfuktighet.

Ut fra våre analyser vil vi komme med forslag til tiltak og forbedringer

IOT Bygningskontroller

I hvert bygg installeres en eller flere bygningskontrollere. Kontrolleren kommuniserer med byggets utstyr og er broen inn til en skybasert løsning. Bygningskontrolleren er spesialdesignet til formålet og er utstyr med blant annet Ethernet, Wifi, USB og 4G modem for ekstern, sikret kommunikasjon. Ved oppstart setter den opp en VPN tunell til skyløsningen.

Ved hjelp av denne kan man kommunisere med de vanlige bygning protokollene som bacnet, modbus, mqtt eller OPC for å nevne noen. De fleste andre protokoller som eksempelvis Zigbee, Z wave etc. kan legges inn som opsjon. I tillegg har kontrollerne analoge og digitale utganger som kan brukes ved behov.

HAN port koples til usb på kontrolleren og mottas fra smartmåleren enten hvert andre eller tiende sekund, avhengig av måler leverandør.

Løsning for responssenter

Ønsker du overvåkning av dine bygg og anlegg kan du tegne avtale med en av våre partnere. Vår partnere har inngående kjennskap til de tekniske systemene og kan ta aksjon om noe går feil. Ved alarm på anlegget vil alarmer i tillegg bli sendt på sms eller mail.

I denne løsningen har vi full oversikt over alle sensorer som er koplet til systemet, uansett bygg. Systemet er rollebasert og hver bruker for tildelt rettigheter i forhold til rollen.

Systemet kan installeres enten på egen maskin eller i valgt skyløsning. IOT Solutions tilbyr driftsansvar for løsningen, alene eller sammen med partner.

Hvordan komme i gang?

Selv med mange bygg er det enkelt å komme i gang – og du trenger bare en app.

Vi har utviklet standard prosedyrer for å etabler kundespesifikke løsninger. Det er mange fordeler med å bruke skybaserte tjenester, og det er der vi normalt installerer, men vi kan også installere systemet der du selv ønsker.

Vi tar gjerne en uforpliktende befaring på dine bygg for å gi et tilbud på våre løsninger.

Ta kontakt oss eller en av våre partnere.

 Ønsker du mer informasjon?

Få info