IOT Solutions satser stort på ny teknologi innen digitalisering


Vi er på offensiven og satser stort på utvikling av nye løsninger du og din bedrift kan ha stor nytte av – og som kan spare dere for tid og penger.

IOT Solutions utvikler nye og fremtidsrettede løsninger innen Industri 4.0 og automatisering av nærings- og industribygg. Selskapet har nylig mottatt 3,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge og 4 millioner i ny egenkapital, og dermed er det økonomiske fundamentet på plass for solid satsing framover.

Effektivisering av driften og energibruket

Bedriften utvikler nå to løsninger bygget på samme teknologi, hvor den ene er en responssenterløsning som sørger for effektivisering av driften og energibruken i nærings- og industribygg. Løsningen kobler alle nødvendige elementer i opptil flere bygg sammen, som overvåkes og håndteres i et omfattende responssenter.

Systemet sikrer kontinuerlig kontroll av alle prosessene, og melder umiddelbart fra om uforutsette hendelser eller om man for eksempel har glemt å stoppe et ventilasjonsaggregat eller skru av tineanlegget på taket.

Løsningen, som styres via av app på smarttelefonen eller ipad, vil normalt sørge for store energibesparelser hos brukerne.

IOT Solutions har nettopp inngått en samarbeidsavtale med OneCo for utrulling av systemet i flere næringsbygg i Agder. OneCo etablerer i disse dager et eget responssenter hvor alle deres kunder kan koples opp mot systemet. Responssenteret bemannes og overvåkes av erfarne energirådgiverne som raskt vil kunne iverksette tiltak ved behov.

Overvåker helsetilstanden

Den andre løsningen benyttes til å overvåke helsetilstanden til produksjonsutstyret i industrielle selskaper. Sammen med Virtex har IOT Solutions tatt i bruk avanserte sensorer for måling av vibrasjoner på roterende utstyr. Ved å kombinere denne informasjonen med historiske data i maskinlæringsalgoritmer, kan man øke nøyaktigheten på restlevetiden på utstyret og dermed optimalisere vedlikeholdet.

Erfaringen tilsier at man ved denne teknologien kan oppnå kostnadsreduksjoner på opptil 60 prosent. Systemet testes forøvrig ut i stor skala på en rekke større industribedrifter i Norge i disse dager.

Begge løsningene er utarbeidet med samme teknologi som er bygget på kjente standardkomponenter for programvare og hardware. IOT Solutions har utviklet en egen kontroller tilpasset løsningene, og hele løsningen kan leies til fordelaktige priser hvor kundene selv slipper risiko tilknyttet utvikling og igangsetting.Ønsker du mer informasjon?

Få info