2020park – en verdensmester i bærekraft. Velger smartere energisystem med allmy.energy


Nesten et hundre år etter at det først ble bygget som et bryggeri, står 2020park i dag frem som et pulserende næringssenter som inneholder moderne teknologi og bærekraftige løsninger.

I 2005 avviklet Ringnes sin lokale produksjon av øl og mineralvann på Tou bryggeri i Stavanger. Nå har industriområdet blitt til en næringspark med ca. 40 forskjellige leietakere og en målsetting om å bygge ytterlige 5000 til 10 000 m2 kontorareal pr. år. 2020park skal bli Stavanger regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger legger til rette for at parkens leietakere og brukere opplever trivsel og effektivitet. Se ellers 2020park websider.

Overgang fra et produksjonsanlegg til en næringspark med mange leietakere krever et system for effektiv og rettferdig fordeling av energi kostnader. Med så mange leietakere må man hele tiden forholde seg til utskiftning av leietakere og endring av leieforhold.

2020park har implementert allmy.energy, et komplett system for automatisk avlesning, energiovervåkning og kostnadsfordeling av ulike energibærere som strøm, fjernkjøling, fjernvarme mm.

Næringsparken har arvet den gamle energistrukturen fra bryggeriet. Med så mange leietakere, så ble det nødvendig å installere nye energimålere både for eksklusive og felles arealer for å få til en rettferdig fordeling. Energiforbruket samles inn på times nivå for alle energi former. Basert på dette, så beregnes den faktiske kostnaden automatisk, inklusive nettleie og andre offentlig avgifter.

Produksjon av strøm med solceller og automatisk avregning strøm

2020park har installert eget solcelleanlegg, et skritt som beveger komplekset mot delvis energiuavhengighet og understreker dets forpliktelse til bærekraft. Dette anlegget er nøkkelen til å levere miljøvennlig strøm, og allmy.energy spiller en sentral rolle i å sikre en rettferdig fordeling av solenergien og ordinær strømforsyning blant leietakerne. Leietakerne betaler spotpris for all strøm de bruker. Nettleien fordeles proratisk på leietakerne basert på forbruk. Dersom leietakerne ikke bruker opp all energi som er produsert med solcellene, så tilfaller inntekt fra overskuddsstrøm, eieren.

allmy.energy foretar denne avregningen løpende.

Vannbåren varme

Bryggeriet ble i sin tid tilkoplet offentlig fjernvarme og fjernkjøling. 2020Park har i tillegg installert egen geo varmepumpe. Også her er det etablert seriemålere på varme som sikrer rettferdig kostnadsfordeling med automatisk avregning.

Trådløs innsamling av data med Lorawan

Det er et stort område og ved å bruke trådløs kommunikasjon, med Lorawan teknologi, så har 2020park etablert en fleksibel målestruktur. Det er lett å endre på målestrukturen og tilpasse dette nye fordelinger. Det samles inn data både fra strømmålere, vannbåren varme og fjernkjøling. Ved å bruke Lorawan teknologi har 2020Park spart betydelige kablingskostnader.

 

 

Energimålerne fra Eastron løfter prosjektet

allmy.energy samarbeider med Eastron Europe, en verdensledende høyteknologisk produsent og leverandør av MID-godkjente energimålere. De er en anerkjent aktør i energiovervåkingsindustrien og de fysiske målerne som er installert i 2020park-bygget bidrar ikke bare til effektivt energiforbruk, de møter også dagens miljømessige og teknologiske krav for bærekraftige bygg. (Les mer om partnerskapet her: LINK).

Jarle Oftedal, Eiendomsforvalter hos 2020park, er fornøyd med systemet. Med allmy.energy har han tilgang til automatisert fakturagrunnlag, noe som betydelig reduserer arbeidet med avregning. «allmy.energy har utmerket seg i å samle og systematisere data på en måte som er både oversiktlig og lett forståelig», sier Jarle Oftedal.

allmy.energy’s bidrag til energistyringsprosjekt for 2020park har vært en spennende reise fra begynnelsen. 2020park har opplevd betydelige fordeler, ikke bare i form av økt effektivitet, men også gjennom betydelige kostnadsbesparelser knyttet til kabling og energiforvaltning. Dette prosjektet står som et lysende eksempel på hvordan et gammelt tradisjonelt bygg kan transformeres til en moderne næringshub med grønt fokus og intelligent energistyring. Forhåpentligvis kan en slik innovativ tilnærming som dette sette ny standard for næringseiendommer i fremtiden.Ønsker du mer informasjon?

Få info