Byggautomasjon – old


 

 

 

IOT Solutions har utviklet et system for byggautomasjon hvor byggansvarlig kan administrere og operere byggene fra PC, Ipad eller smart telefon.
Teknisk utstyr som ventilasjonsanlegg og kjølesystem kan styres direkte fra mobiltelefon eller PC eller automatisk via felles kalender. Temperatur setpunkt og operasjonsmodus kan endres direkte.

Ved hjelp av systemet kan flere bygninger koples til samme kalender. Dette forenkler endring av oppsett ved raske værforandringer.
Alternativt kan hver bygning ha sitt eget oppsett med hensyn til starttidspunkt, varighet avhengig av faktorer som størrelse, funksjon og geografi.

Store Energibesparelse

En mer effektiv administrasjon og oppfølgning gjør at man ved å trimme oppsett og styrke oppfølgning kan oppnå en stor energibesparelse. Vi har sett at enkelt oppnår en besparelse på 30% til 40% bare på energiforbruket.
I tillegg kan man regne kost besparelsen ved å kunne fjern operere bygget fra mobile enheter. Dette medfører betydelige kostnadsreduksjon.

Få oversikt over hva du kjøperØnsker du mer informasjon?

Få info