Elhub


Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge. IOT Solutions er sertifisert som 3.partsleverandør på Elhub

Elhub for sluttbruker

En sluttbruker er en privatkunde eller bedriftskunde på et målepunkt, og vil enten forbruke eller produsere strøm. Sluttbruker har en nettleiekontrakt med netteieren, og en kraftleveransekontrakt med en kraftleverandør. Elhub inkluderer en løsning der sluttbrukere kan logge inn og se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub. Denne løsningen heter Elhub Web Plugin.

Du kan logge inn på Elhub her

For å kunne gi IOT Solutions rett til å laste ned dine data, må eier av måler gi oss tilgang. For et selskap på du logge inn med organisasjonsnummer. Privatpersoner må logge inn med fødselsnummer. I begge tilfeller verifiserer man seg med bankid. Dersom man representerer en bedrift, så må man ha fått tildelt rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn.

Du kan se mer informasjon om dette her.

IOT Solutions GLN nummer: 7080004064003Ønsker du mer informasjon?

Få info