Hva er Preskriptivt vedlikehold?


Tilstandsbasert vedlikehold eller Condition Based Maintenance er en vedlikeholdsstrategi hvor man ønsker å gjøre vedlikehold kun når man trenger det. Preskriptivt vedlikehold er en videreutvikling av denne strategien hvor man også vet hva som er i ferd med å feile og når man antar at feilen vil oppstå. Derved kan man også planlegge hvilke vedlikeholdsoppgaver som skal gjøres og hvilke reservedeler man må ha for å gjøre dette på en effektiv måte.

Når trenger man å gjøre vedlikehold?

Dette er et vanskelig spørsmål og svaret vil være avhengig av hva det er man vedlikeholder. Enhver vedlikeholdsplanlegger ønsker å vite gjenværende levetid på produksjonsutstyret. Det vil som regel ikke være noe fasitsvar på spørsmålet og man vil i de fleste tilfeller kun kalkulere en sannsynlighet for hvor lang levetid man har igjen.

Periodisk vedlikehold

Ved periodisk vedlikehold er det vanlig at man etablerer tellere som sier noe om bruken og frekvensen. På biler kan man for eksempel si at oljen skal skiftes etter 10.000 km. Man skifter da oljen på et tidspunkt der man er sikker på at den blir skiftet før motoren får skader.

Preskriptivt vedlikehold

Ved preskriptivt vedlikehold, så tar man i bruk nye metoder og måler f.eks antall partiklene i oljen, og basert på dette beregner resterende levetid. På roterende utstyr hadde man før den samme situasjonen på kulelager. De ble skiftet med faste frekvenser, enten på tid eller forbruk. Nå bruker man sensorer som kan måle vibrasjonene i utstyret og fortelle vedlikeholdssjefen hvor lang levetid det er igjen på lageret, hvor det eventuelt er en skade og hvor alvorlig den er akkurat nå. Når man kommer over et vibrasjonsnivå, så sendes det en alarm om at lageret begynner å bli dårlig. Kombinasjoner mellom bestemte frekvensområder og fallende trykk indikerer f.eks at innløp på pumpe begynner å bli tett. Man må da eksempelvis vaske rør.

Potensielle besparelser

Hvis man lykkes med å innføre preskriptivt vedlikehold, så hevdes det at man kan oppnå besparelser i størrelsesorden 50-70%. Det finns mange referanser på at dette er mulig, spesielt på roterende utstyr hvor det etterhvert er kommet gode sensorer for å måle mekanisk tilstand. Dette gjelder spesielt innenfor vibrasjonsteknologi og ultralyd. Men også annen teknologi er på vei inn.

Preskriptiv overvåking

IOT Solutions har sammen med Virtex utviklet en standard løsning for overvåking av roterende utstyr.

I vår løsning benytter vi maskinlæring og AI for å beregne resterende levetid. Modellene er multivariable og man benytter historiske data for å trene dem opp. I vår løsning benytter vi typisk 3 typer data: prosess variable, vibrasjonsdata (om de er tilgjengelige) og innsamlede hendelsesdata (manuellt og automatisk) som stopp årsaker, verktøybytte, produktbytte osv.  Kort sagt, de data man tror kan ha innvirkning på utstyrets levetid. Hver feilmodus har en egen agent som overvåker systemet kontinuerlig.

Kommer man i en potensiell feilsituasjon, så varsler systemet på mail eller SMS.

 

 

 Ønsker du mer informasjon?

Få info